Міжнародне законодавство

 

 

 

1.      Конвенції та міжнародні договори:

· Європейська Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, ратифікована Законом N475/97-ВР від 17.07.1997 р.

· Орхуська конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища ратифіковано Законом N 832-XIV від 06.07.1999 р.

· Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р.

· Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973 р.

· Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, ратифіковано Указом Президії Верховної Ради  Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973 р.

· Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 18.10.2009 р.

2.      Рекомендації:

· Про доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні державних органів: рекомендації  Ради Європи № R(81) 19.

· Про доступ до офіційних документів: рекомендації Ради Європи N R (2002) 2.